Back to Question Center
0

Semalt Islamabad Arbenigwr: Beth yw SEO a Pwy sy'n arbenigwr SEO?

1 answers:

Os ydych chi'n dymuno gwneud y gorau o'ch gwefan, bydd angen arbenigwr SEO arnoch. Fodd bynnag, cyn i chi ddechrau'r broses, bydd angen i chi ddeall yr hyn yr ydych ar fin ei wneud. Felly beth yw SEO? Optimeiddio peiriant chwilio SEO ( yw defnyddio tactegau gwahanol fel allweddeiriau a phynciau allweddol sy'n creu traffig i wefan ac yn helpu defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth ar beiriannau chwilio. Er mwyn i chi gael safle wedi'i optimeiddio'n dda, mae arnoch chi angen arbenigwr SEO sy'n deall tactegau SEO. Gwaith yr arbenigwr yw ymchwilio'n drylwyr ar-lein, nodi a gweithredu gwahanol dactegau a fydd yn gwella canlyniadau chwilio.

Mae Michael Brown, arbenigwr gorau o Semalt , yn diffinio yma awgrymiadau ymarferol yn hyn o beth.

Sut ydych chi'n adnabod arbenigwr SEO da?

Mae arbenigwr SEO da yn cadw i fyny gyda'r holl dueddiadau newydd.

Fel unrhyw swydd arall, fe welwch fod rhai arbenigwyr SEO yn well nag eraill mewn mwy o ffyrdd nag un. Mae SEO fel unrhyw dechnoleg arall yn newid. Fe welwch fod sut y cyflwynwyd chwiliad ar Google 5 mlynedd yn ôl yn eithaf gwahanol i chwiliad a wnaed heddiw. Bob dydd, mae peiriannau chwilio yn nodi'r hyn y mae defnyddwyr ei eisiau, ac maen nhw'n teilwra eu canfyddiadau chwilio i gyd-fynd â'r maen prawf hwn. Er enghraifft, fe welwch heddiw, pan fyddwch chi'n chwilio am allweddair penodol ar Google, mae'n debyg eich bod yn cael rhestr o'r "mathau o" gan eu bod yn sylweddoli bod pobl yn fwyaf tebygol o glicio ar restr o bethau yn gyntaf cyn gweld eraill. Teilwraethant eu algorithm i hyn, i gael canlyniadau gwell. Felly, dylai arbenigwr SEO da allu adnabod a chadw i fyny â phob tuedd newydd.

Rhaid i chi allu dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud y mwyaf o draffig i'ch gwefan.

Mae pob gwefan yn wahanol, ac er y gall rhai tactegau SEO weithio ar gyfer bron pob gwefan, dylai arbenigwr SEO da allu adnabod ffyrdd newydd o wneud y mwyaf o draffig i'ch gwefan. Dylent allu dadansoddi a dod o hyd i ffyrdd sydd wedi'u gosod yn unigryw ar gyfer eich gwefan..Mae gwneud y mwyaf o draffig yn golygu bod y bobl y maent yn ei ddenu i'ch safle yn berthnasol i'ch brand penodol. Er enghraifft, os yw'n wefan fusnes, bydd eich gwefan yn denu prynwyr sy'n barod i brynu eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Rhaid i chi allu deall pob tacteg SEO, ei pherthnasedd a sut i'w ddefnyddio.

Mae nifer o bethau y mae angen eu cynnwys wrth wneud y gorau o wefan. Dylai arbenigwr SEO da allu eu defnyddio a deall eu perthnasedd. Mae'r ffactorau hyn yn cynnwys:

Dolenni. Mae dolenni i wefannau eraill yn bwysig wrth optimeiddio gwefan. Rhaid i arbenigwyr SEO da allu deall eu pwysigrwydd a phryd / sut i'w defnyddio.

Pwysigrwydd defnyddio marchnata cynnwys . Mae'n offeryn marchnata hanfodol.

Gwerth cyfryngau cymdeithasol. Yn ddiweddar, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dod yn boblogaidd iawn ac felly mae'n chwarae rhan hanfodol iawn yn SEO.

Marchnata talu bob clic. Er ei fod yn hen tacteg SEO, mae hefyd yn ddull hanfodol o greu traffig i wefan.

SEO Fideo. Mae hwn yn dacteg a ddatblygwyd yn ddiweddar ac mae'n ddefnyddiol iawn. Rhaid i arbenigwr da allu cadw i fyny â thactegau newydd o'r fath.

Mae tactegau SEO yn parhau i ddatblygu. Er bod hen dactegau fel keywords a tagiau Meta wedi profi defnyddiol, mae tueddiadau newydd hefyd mor effeithiol, ac mae'n rhaid i arbenigwr SEO da allu adnabod a defnyddio'n iawn.

November 29, 2017
Semalt Islamabad Arbenigwr: Beth yw SEO a Pwy sy'n arbenigwr SEO?
Reply