Back to Question Center
0

Structuring Dogfennau Gwe Gyda Khachaturyan Nataliya, Semalt Expert

1 answers:

Mae HTML yn defnyddio sawl lefel o tagiau pennawd. Yn hyn o beth, dylech gofio mai'r uchaf yw'r rhif lefel pennawd, y mwyaf yw ei arwyddocâd. Mae'r tagiau pennawd yn hanfodol ar gyfer pob dogfen we ac yn helpu i strwythuro'r cynnwys mewn ffordd well. Trwy ddefnyddio'r tagiau pennawd, gallwch chi wahaniaethu'n hawdd i'ch cynnwys a gallwch ei rannu'n wahanol gategorïau. Hefyd, mae penawdau yn bwysig ac yn rhoi erthygl yn edrychiad mwy proffesiynol ac apelgar, a dylai testun teitl pennawd fod yn feiddgar ac yn fawr. Diffinnir tagiau HTML H1-H6 fel penawdau erthygl neu ddogfen we arall. Dylech gofio mai dyma'r pennawd cyntaf sy'n bwysig ar gyfer pob dogfen we ac yn y pennawd olaf sydd y lleiaf arwyddocaol o'i gymharu â tagiau pennawd eraill mewn dogfen we.

Khachaturyan Nataliya Semalt Strategydd Cynnwys, yn esbonio y gellir defnyddio'r elfen h1 HTML fel y prif bennawd, ac yna'r tagiau pennawd h2, h3, h4, h5, a h6. H1 yw'r un mwyaf trwm; dylid ei ysgrifennu yn y ffont fwyaf, tra bod yr h6 yn y pennawd lleiaf sydd wedi'i ysgrifennu yn y ffont lleiaf amlwg. Ni ddylech ddrysu'ch hun a pheidio â meddwl am roi tagiau gormod. Nid ydynt yn opsiwn ond yn angenrheidiol ac yn eich helpu i gategoreiddio eich cynnwys gwe mewn ffordd well. Dylech hefyd gofio bod y tagiau pennawd yn dod ag amrywiaeth o nodweddion ac yn eich helpu i roi golwg fwy apêl a phroffesiynol i'ch cynnwys. Mae Google, Bing, a Yahoo yn mynegai'r cynnwys a'r dogfennau gwe gyda tagiau pennawd yn hawdd ac yn gyfleus. Mewn geiriau eraill, gallwn ddweud bod y penawdau yn cael eu defnyddio'n eang i strwythuro dogfennau'r we.

Sut i ddefnyddio elfennau HTML H1-H6 yn iawn?

Heblaw bod yn hanfodol o safbwynt dylunio gwe, mae'r tagiau pennawd yn eich helpu i wella safle eich gwefan. Y peth cyntaf y dylech chi wybod yw pwrpas defnyddio tagiau pennawd a pham y dylech chi gategoreiddio eich erthygl gyda gwahanol adrannau. Yn ddiau, mae'n rhoi golwg hawdd i'w defnyddio i'ch cynnwys, ac mae nifer fawr o bobl yn sylwi ar y cynnwys yn hawdd. H1 yw'r tag pennawd pwysicaf a dylid ei ddefnyddio ym mhob erthygl rydych chi'n ei chyhoeddi ar eich gwefan.

Mae'n bwysig defnyddio allweddeiriau perthnasol yn eich tagiau pennawd, ac ar wahân dylech roi blaenoriaeth i eiriau allweddol ac ymadroddion i roi hwb i'ch SEO. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys yr allweddair cynradd yn y pennawd h1, a dylai eich ffocws fod ar eiriau allweddol ac ymadroddion defnyddio, eilaidd, trydyddol yn h2 i h6 tagiau pennawd. Nid oes angen defnyddio'r allweddair cynradd eto ac eto ym mhob un o'ch penawdau. Mae'r holl arferion hyn yn dda i wella eich SEO a fydd yn eich helpu i wella safle eich gwefan yn y canlyniadau peiriant chwilio .

November 29, 2017
Structuring Dogfennau Gwe Gyda Khachaturyan Nataliya, Semalt Expert
Reply